Het Perron is dé school voor beroepsonderwijs in Veenendaal.

Het Perron biedt vmbo-onderwijs op de volgende niveaus aan: 

 • Vmbo-bbl: basisberoepsgerichte leerweg 
 • Vmbo-kbl: kaderberoepsgerichte leerweg 
 • Vmbo-tl+: theoretische leerweg 

In de eerste twee jaar zit je in de onderbouw, waarin je veel afwisseling hebt tussen theorie en praktijk.  

Onderbouw: de tweejarige brugklas

Welke leerweg je ook volgt, Het Perron hanteert een tweejarige brugklas. Na het tweede jaar stromen leerlingen door naar het niveau waarop ze ook het vmbo afronden.

In de onderbouw krijgen leerlingen dezelfde vakken: Nederlands, Engels, wiskunde en mens en maatschappij. In leerjaar twee komt daar Duits bij. Deze vakken worden aangeboden in een leerhuis. Daarnaast krijgen alle leerlingen de volgende praktijkvakken: 

 • technas (techniek en natuurkunde) 
 • biozorg (biologie en verzorging) 
 • beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen) 
 • bewegingsonderwijs 

Met de invulling van deze vakken zorgen we er zoveel mogelijk voor dat theorie en praktijk in elkaar overlopen.  

Levensecht leren 

De praktijk staat bij ons centraal. ‘Levensecht leren’ is wat wij zoveel mogelijk toepassen. Dat houdt in dat leerlingen waar mogelijk leren in de praktijk. Niet alleen door het volgen van stages, maar ook door de theorie in de praktijk uit te voeren. 

Het Perron heeft alle faciliteiten om het leren in de praktijk mogelijk te maken. Denk aan goed uitgeruste praktijklokalen, zoals een professionele keuken en restaurant, een beautysalon of een autowerkplaats en volledig ingerichte lesruimten met hout- en metaalbewerkingsmachines.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Lob staat voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Welke opleiding of werkomgeving past bij mijn talenten? Welke stappen moet ik nemen tijdens mijn werk of opleiding om verder te komen? Wie kan of kunnen mij hierbij helpen? Lob start bij binnenkomst van de leerling op Het Perron. Vaak hebben leerlingen al een bepaald beeld van de richting die ze op willen gaan. Dit idee baseren ze op de interesse die ze hebben in een bepaald vakgebied, het beeld dat ze hebben van een bepaalde afdeling of beroep en de verhalen die gehoord hebben van anderen. Sommige leerlingen hebben echter nog geen idee welke kant ze op willen. De basis van lob is dat leerlingen mogen ervaren in een praktijkgerichte omgeving om hun beeld vorm te geven, te bevestigen of aan te passen. Het programma bestaat uit praktijkgerichte activiteiten en wordt uitgevoerd tijdens mentorlessen, praktijklessen, reguliere lessen en externe activiteiten. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd om aan de ervaringen betekenis te geven. Lob is niet een vak op zich, maar ingebed in het reguliere onderwijsprogramma. Lob is leidend in ons Perron DNA.

Bovenbouw bbl en kbl

Leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen basis en kader, kiezen aan het eind van het tweede leerjaar een profiel. De werkwijze in de leerwegen is vergelijkbaar: veel leren door te doen met veel aandacht voor de combinatie theorie en praktijk. 

Het Perron biedt vijf profielen aan: 

 1. Zorg en welzijn 
 2. Economie en ondernemen
 3. Bouwen, wonen en interieur
 4. Mobiliteit en transport
 5. Produceren, installeren en energie

In het derde leerjaar krijg je alle nodige basiskennis en praktische vaardigheden die je nodig hebt voor een mbo-opleiding. In het vierde leerjaar ga je verder de diepte in. Je kiest vier vakken die je gaat volgen. Dat kunnen vakken zijn uit het door jou gekozen profiel, maar ook vakken van andere profielen.  

Stel dat je graag de bouw in wilt, dan kun je bijvoorbeeld drie vakken volgen uit het profiel ‘bouw, wonen en interieur’ en het vierde vak ‘elektrotechniek’ uit het profiel ‘produceren, installeren en energie’. 

Je wordt in je keuzes begeleid door de mentor en de lob-coördinator. Zo kies je zelf wat voor jou het beste aansluiting geeft op een eventuele vervolgopleiding in het mbo of overstap naar het bedrijfsleven. 

Tot slot volg je in elk profiel stages. De hoeveelheid stages kan per profiel verschillen, maar de meeste profielen hanteren in het derde leerjaar stageweken. Daarin gaan we samen op bezoek bij bedrijven in de regio. In het vierde leerjaar staan bij de meeste profielen de vrijdagen in het teken van stage. Leerlingen worden ook hier goed in begeleid. De school heeft voldoende stageplekken bij bedrijven. Een leerling kan naar een stageplek gaan die Het Perron geregeld heeft, maar de leerling mag ook zelf een stageplek zoeken.  
 

Bovenbouw tl+


Tl staat voor theoretische leerweg. Voor ouders: tl is te vergelijken met de oude mavo. Op Het Perron volg je een tl+ opleiding. De ‘plus’ verwijst naar de extra praktische aanpak van de opleiding op Het Perron en het extra praktijkvak. 

Met een diploma van de theoretische leerweg kun je een mbo-vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. 

Lees hier meer over tl+.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen