Schoolboeken bestellen

De schoolboeken zijn gratis. Een deel van de boeken is al op school aanwezig. Voor gebruik hiervan tekent u de bruikleenovereenkomst. Het andere deel van de boeken moet u zelf bestellen via de website van onze boekenleverancier Iddink. Bestelinformatie ontvangt u van Iddink.

Laptop

Nieuwe leerlingen

Het Perron biedt sinds schooljaar 2022-2023 alle nieuwe leerlingen de mogelijkheid om een laptop aan te schaffen of te huren via The Rent Company. Ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe eerstejaars leerlingen ontvangen voor de zomervakantie alle informatie over aanschaf, huur, verzekering en de bijbehorende kosten.

Leerlingen in leerjaar 3 of hoger

Voor leerlingen in leerjaar 3 of hoger blijft de lopende laptopregeling van toepassing. Informatie hierover is te vinden in de schoolgids

Schoolpas

Iedereen krijgt een schoolpas. Met de schoolpas identificeert de leerling zich op school (elke medewerker kan aan je vragen om deze schoolpas te laten zien). Ook is het mogelijk het kluisje met de schoolpas te openen. Iedereen dient de pas bij zich te dragen. Bij verlies kun je, samen met je mentor, een nieuwe schoolpas aanvragen bij de roostermaker.

Kluisjes

Leerlingen kunnen in het kluisje waardevolle spullen en boeken, die op dat moment niet nodig zijn, bewaren. Advies is om dure spullen zoveel mogelijk thuis te laten. De school behoudt zich het recht voor ten alle tijden een kluiscontrole uit te voeren.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen