Het Perron vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Vensters voor Verantwoording, een project van de VO-raad, in samenwerking met DUO, de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs. De prestaties van alle scholen worden in kaart gebracht aan de hand van twintig onderdelen.

Vensters voor verantwoording

Informatie over de resultaten, de waardering en het onderwijsbeleid is te vinden op www.scholenopdekaart.nl. U vindt onze school door op de naam van de school of op plaatsnaam te zoeken. U kunt hier onze schoolprestaties ten opzichte van het landelijk gemiddelde van andere Nederlandse scholen zien. Zo ziet u bijvoorbeeld hoe wij scoren op tevredenheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

In, door- en uitstroom

De kwaliteit van het onderwijs op onze school blijkt uit veel zaken. Sommige zijn meetbaar, zoals de examenresultaten van de leerlingen en de in-, door- en uitstroom. Instroom duidt op het inschrijven bij een school, doorstroom betekent bevorderd worden of zitten blijven en uitstroom geeft aan hoeveel leerlingen de school verlaten, om welke reden dan ook.

Opbrengstenkaart

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder meer de beoordeling over scholen, de zogenoemde opbrengstenkaarten. Voor Het Perron kunt u de opbrengstenkaart inzien op de website van de Inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Naast de genoemde opbrengstenkaart kunnen diverse rapporten worden ingezien die betrekking hebben op onze school.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen