Het Perron heeft ook een leerlingenraad. De leerlingenraad houdt zich bezig met de vraag hoe Het Perron verbeterd kan worden. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen in de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de leerlingenraad ook los van de medezeggenschapsraad regelmatig overleg met de algemeen directeur.

De leerlingenraad heeft binnen Het Perron veel invloed op beslissingen die gemaakt worden. Voorbeelden van onderwerpen waar de leerlingenraad zich mee bezighoudt:

  • praktische zaken, zoals meer spiegels op de toiletten of de aanleg van een schoolmoestuin

  • verschillende thema‚Äôs waarmee de leerlingen graag aan de slag willen, veelal gebaseerd op de issuekalender

  • het pedagogisch klimaat, zoals het wel of niet naleven van regels en of deze regels bijgeschaafd moeten worden

Iedere leerling van Het Perron kan lid worden van de leerlingenraad. Lid worden is niet alleen fijn omdat je dan als leerling je stem kunt laten horen, het is ook leerzaam. De leerlingenraad komt regelmatig samen en wordt begeleid vanuit de docenten.

Wil jij ook graag lid worden van de leerlingenraad? Neem dan contact op met dhr. W. (Wilger) Everhardus.

Leerlingenraad

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen