Het Perron ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast, vrijwillig gedeelte (dat voor alle leerlingen hetzelfde is) en een variabel, onderwijsgerelateerd gedeelte. 

Vaste vrijwillige bijdrage

Met uw vaste vrijwillige ouderbijdrage houden wij zaken in stand die aan alle leerlingen ten goede komen, maar die niet essentieel zijn voor hun opleiding. U moet daarbij denken aan ons aanbod van culturele activiteiten, onze vieringen, introductieweek, klassikale boeken, muziek- en auteursrechten, voorzieningen schoolplein, extra investeringen in gebouw, examenkosten, jaarsluiting en de collectieve leerlingverzekeringen die wij afsluiten.

Onderwijsgerelateerde bijdrage

Met de onderwijs gerelateerde ouderbijdrage bekostigen wij zaken die strikt genomen niet noodzakelijk zijn, maar die extra kwaliteit en waarde toevoegen aan ons onderwijs. Voorbeelden van de onderwijs gerelateerde bijdragen zijn excursies en algemeen gebruik werkkleding.

Lees alle informatie over de onderwijskosten in onze schoolgids.

Vervoersregeling

Voor leerlingen die, gebaseerd op de postcode, meer dan 10 kilometer van de school wonen, heeft onze school een vervoersregeling. De regeling houdt in dat deze leerlingen de helft van de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer van de school krijgen vergoed, gedurende de maanden november, december, januari en februari. De kosten kunnen worden gedeclareerd door dit declaratieformulier te downloaden, in te vullen en samen met een kopie van het abonnement en het betalingsbewijs in te leveren bij de administratie van de school. Vergeet niet uw bankrekeningnummer in te vullen.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen