Op Het Perron worden leerlingen op basis van het advies van de basisschool, het leerlingvolgsysteem en de toetsresultaten ingedeeld in een klas. In de onderbouw krijgen de leerlingen drie rapporten. In de bovenbouw wordt gewerkt met een voortschrijdend cijfergemiddelde. Aan het eind van leerjaar 3 krijgt de leerling een overzicht van de behaalde SE-resultaten. In leerjaar 4 wordt voorafgaand aan het centraal examen wederom een SE-overzicht uitgereikt.

In dit document staat beschreven hoe op Het Perron om wordt gegaan met cijfers van leerlingen, bevorderen en doubleren.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen