Wanneer een leerling afwezig is (door bijvoorbeeld een doktersbezoek of ziekte), wordt van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dit voor 8.00 uur telefonisch door te geven aan het meldpunt. Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, neemt het meldpunt nog dezelfde dag contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Contactgegevens meldpunt

Voor zowel vmbo als praktijkonderwijs en mbo gaat dit via telefoonnummer: (0318) 50 96 09.

Betermelden

Als de leerling weer op school komt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) hem/haar beter te melden bij het meldpunt.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen