Wanneer een leerling afwezig is (door bijvoorbeeld een doktersbezoek of ziekte), wordt van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dit telefonisch door te geven aan het meldpunt (vanaf 7.30 uur, maar uiterlijk voor aanvang van het eerste lesuur). Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, neemt het meldpunt nog dezelfde dag contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Contactgegevens meldpunt

Vmbo en praktijkonderwijs: (0318) 50 96 08 of (0318) 50 96 09
Mbo: (0318) 50 97 10

Betermelden

Als de leerling weer op school komt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) hem/haar beter te melden bij het meldpunt.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen