De stage in het praktijkonderwijs in 4 stappen:

Stap 1: Interne stage (leerjaar 3)

Stage onder begeleiding op een camping, in een Arbeids Training Centrum, in het magazijn en de keuken. Je maakt kennis met zelfstandig werken en samenwerken

Stap 2: Oriëntatie (leerjaar 3)

Je gaat kiezen voor een sector waar je stage wilt lopen. Daarna maak je in een bedrijf kennis met het werk in die sector.

Stap 3: Verdieping (leerjaar 4)

Nu ga je ervaren of je gemotiveerd bent voor het beroep dat je kiest. Je gaat meerdere dagen meelopen. Je begeleiders gaan samen met jou kijken of je goed in staat bent om het werk te doen (werknemerskwaliteiten).

Stap 4: Plaatsing (leerjaar 5 en 6)

De stageplek gaat over in een werkplek. Je hebt ontdekt dat het beroep echt iets voor je is en de school probeert je te plaatsen bij het bedrijf. De begeleiding vanuit Het Perron gaat nog enkele jaren door.

Stagebegeleiding

Werkervaring is belangrijk bij het vinden van een baan. In de onderbouw en klas 3 oefenen we sociale- en stagevaardigheden. Je maakt kennis met diverse stagebedrijven en je kunt daarna een goede keus maken. In overleg met ouders wordt de stageplek gezocht. In de stageovereenkomst staan duidelijke afspraken over werktijden, het soort werk en de begeleiding. Tenminste één keer in de zes weken komt je stagedocent je bezoeken. Er is dan een gesprek met de begeleider in het bedrijf over het werk van jou als stagiair. Je houdt een stageboekje bij waar je per dag opschrijft wat er is gedaan. Ouders blijven zo ook op de hoogte. Op Het Perron bespreekt de stagedocent wekelijks je werkzaamheden. Mogelijke problemen kunnen op die manier snel worden aangepakt. Je houdt direct contact met de school.

Afbeelding Stage Het Perron

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen