Gedragscodes

Op Het Perron streven wij ernaar dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt. Hiervoor hebben wij een gedragscode afgesproken. Deze geldt voor leerlingen, studenten en medewerkers. Je downloadt de gedragscode hier. Voor ouders is een aparte gedragscode opgesteld ten aanzien van het contact met de school. Deze downloadt je hier.

Anti-pestprotocol

Het Perron hanteert een anti-pestprotocol. Dit protocol bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag op school. Er staan ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Je downloadt het anti-pestprotocol hier.

Anti-agressieprotocol

Om het schoolveiligheidsbeleid te versterken is een goed anti-agressieprotocol nodig. In dit protocol is duidelijk vastgelegd hoe wordt gehandeld wanneer er sprake is van agressie en geweld. Het is bedoeld om medewerkers van Het Perron te beschermen tegen agressief gedrag. Je downloadt het anti-agressieprotocol hier.

ICT-gedragscode

De ICT-gedragscode bevat afspraken over werken met computers, intranet, internet en e-mail. Je downloadt de ICT-gedragscode hier.

Laptopafspraken

Voor het gebruik van je laptop en het netwerk in school gelden regels zoals hier vermeld. Daarnaast vind je in het lokaal de Vet Veilige ICT code.

Privacyreglement

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement. Je downloadt het privacyreglement hier.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen