• 27-09-2021

Op maandag 27 september 2021 hebben burgemeester Kats, directeur Daan Diepeveen samen met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad van Het Perron een gedragscode ondertekend.

Deze gedragscode draagt bij aan een positief, veilig en leuk klimaat waarbij iedereen zich op school prettig voelt. Met deze gedragscode maakt de school de leerlingen bewust van het feit dat leuk zijn, mogelijk gemaakt wordt door leuk gedrag en vice versa. Het is een wisselwerking tussen mensen en hun omgeving.

Kijk voor een impressie van het eventĀ dit filmpje.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen