• 10-10-2023

Op dinsdag 10 oktober hebben wethouder Lochtenberg en directeur Daan Diepeveen samen met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad van Het Perron de gedragscode ondertekend.

Tijdens de jaarlijks terugkerende campagne 'Wat ben je leuk' gaan leerlingen aan het werk met de vier waarden Veiligheid, Respect, Verbondenheid en Kwaliteit. De campagne wordt afgesloten met het (gezamenlijk) ondertekenen van de gedragscode.

Deze gedragscode draagt bij aan een positief, veilig en leuk klimaat waarbij iedereen zich op school prettig voelt. Met deze gedragscode maakt de school de leerlingen bewust van het feit dat leuk zijn, mogelijk gemaakt wordt door leuk gedrag en vice versa.

Ondertekening Gedragscode Het Perron 2023

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen