• 15-10-2020

Op donderdag 15 oktober 2020 heeft Daan Diepeveen (directeur Het Perron) samen met een docent, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad de gedragscode getekend. Deze gedragscode draagt bij aan een positief, veilig en leuk klimaat waarbij iedereen zich op school prettig voelt. Met deze gedragscode maakt Het Perron haar leerlingen bewust van het feit dat leuk zijn, mogelijk gemaakt wordt door leuk gedrag en vice versa. Het is een wisselwerking tussen mensen en hun omgeving.

 

Het tekenen van deze gedragscode is de start van de volgende fase. Nu de afspraken duidelijk zijn, is het van belang dat deze afspraken met elkaar worden nageleefd. Hierbij is het belangrijk om anderen te accepteren en te respecteren zoals ze zijn. Houd de school schoon, rustig en veilig. Help elkaar, wees vriendelijk tegen elkaar en laat zien dat we dit samen kunnen doen. ‘’Met de ondertekening willen wij laten zien dat wij deze gedragscode bekrachtigen. Ook wij werken mee aan een positief en leuk schoolklimaat’’ – aldus Daan Diepeveen.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen