• 15-02-2023

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Ede, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Foodvalley voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor het Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso.
Voor het Perron Praktijkonderwijs betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 19.000.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date leerroutes in de bovenbouw gericht op de sectoren/richtingen Groenvoorziening, Techniek, Zorg en Welzijn (Facilitair) of Winkel (Detailhandel), Horeca en Logistiek, alsook de externe stage.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor PrO/vso in Nederland is vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 25 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor 2021-2022.
De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.

ESF

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen