De vo-scholen van COG staan open voor aanmelding van alle leerlingen. Toch zijn situaties mogelijk, waarbij de scholen leerlingen mogen weigeren, schorsen of verwijderen. Ouders en kinderen hebben recht op de juiste en zorgvuldige behandeling en daarom is er door het bestuur van onze school een procedure vastgesteld waarin zaken als toelating, schorsing en verwijdering zijn geregeld. Deze regeling is onderdeel van het schoolplan en ligt op de school ter inzage.

Toelating

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen