Schoolboeken bestellen

De schoolboeken zijn gratis. Een deel van de boeken is al op school aanwezig. Voor gebruik hiervan tekent u de bruikleenovereenkomst. Het andere deel van de boeken moet u zelf bestellen via de website van onze boekenleverancier Iddink. Bestelinformatie ontvangt u van Iddink.

Laptop

Nieuwe leerlingen

Het Perron biedt met ingang van schooljaar 2022-2023 alle nieuwe leerlingen de mogelijkhheid om een laptop aan te schaffen of te huren via The Rent Company. Ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe eerstejaars leerlingen ontvangen voor de zomervakantie alle informatie over aanschaf, huur, verzekering en de bijbehorende kosten.

Leerlingen in leerjaar 2 of hoger

Voor leerlingen in leerjaar 2 of hoger blijft de lopende laptopregeling van toepassing. Informatie hierover is te vinden in de schoolgids

Chipkaart/schoolpas

Iedere leerling krijgt een chipkaart (schoolpas). De chipkaart heeft een paar functies:

  • Je identificeert je ermee op school;
  • Je betaalt ermee voor catering, automaten, schoolartikelen en kopiëren.

De chipkaart kan online worden opgewaardeerd. Iedereen dient de pas bij zich te dragen. De foto en gegevens dienen te allen tijde leesbaar te zijn. Verlies of diefstal dient gemeld te worden bij de receptie. Een nieuwe pas kan tegen vergoeding worden verkregen.

Kluisjes

Voor het opbergen van waardevolle spullen, lesmateriaal en kleding stellen wij voor iedere leerling (op huurbasis) een kluis op zijn/haar afdeling beschikbaar.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen