Regels en protocollen

Home | Tijdelijke-pagina | Regels en protocollen

Regels en protocollen

Perronregels
Op Het Perron streven wij ernaar, dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt. Hiervoor hebben wij een gedragscode afgesproken. Deze gedragscode  geldt voor leerlingen, studenten en medewerkers.

Pestprotocol
Het Perron hanteert een anti-pestprotocol. Dit protocol bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag op school. Er staan ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

ICT code
Deze ICT- gedragscode bevat afspraken over werken met computers, intranet, internet en e-mail.

Laptop afspraken
Voor het gebruik van de laptop en het netwerk in school gelden de regels zoals hier vermeld en in het lokaal vind je de Vet Veilige ICT code.

Protocol echtscheiding

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het Privacyreglement.

Gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)

Anti-agressieprotocol