Onderwijskosten

Home | Praktisch | Onderwijskosten

Onderwijskosten

Het Perron ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast, vrijwillig gedeelte (dat voor alle leerlingen hetzelfde is) en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte.

Per 1 augustus 2021 is er een Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Deze houdt in dat het niet betalen van deze bijdrage niet leidt tot uitsluiting van deelname aan activiteiten, excursies of programma’s die door de school worden georganiseerd.
Wij zijn genoodzaakt om per situatie te bepalen welk percentage van de kosten voor de activiteit of excursie betaald moet zijn om deze te laten plaatsvinden.

Vaste vrijwillige bijdrage
Met uw vaste vrijwillige ouderbijdrage houden wij zaken in stand die aan alle leerlingen ten goede komen, maar die niet essentieel zijn voor hun opleiding. U moet daarbij denken aan ons aanbod van culturele activiteiten, onze vieringen, introductieweek, klassikale boeken, muziek- en auteursrechten, voorzieningen schoolplein, extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw, examenkosten, jaarsluiting en de collectieve leerling verzekeringen die wij afsluiten. De bijdrage wordt ook ingezet om leerlingen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een kluisje. De hoogte van de vaste vrijwillige bijdrage is dit jaar vastgesteld op € 43,50.

Onderwijs gerelateerde bijdrage
Met de onderwijs gerelateerde ouderbijdrage bekostigen wij zaken die strikt genomen niet noodzakelijk zijn, maar die extra kwaliteit en waarde toevoegen aan ons onderwijs. Voorbeelden van de onderwijs gerelateerde bijdragen zijn excursies, materiaalkosten en algemeen gebruik werkkleding. Al deze extra’s bekostigen wij uit de bijdrage van ouders. U kunt ervoor kiezen de onderwijs gerelateerde bijdrage voor uw kind niet te voldoen, maar dan kunnen we deze toegevoegde waarde minder goed tot uiting brengen.

Lees alle informatie over de onderwijskosten in onze schoolgids.

Vervoersregeling
Voor leerlingen die, gebaseerd op de postcode, meer dan 10 kilometer van de school wonen, heeft onze school een vervoersregeling. De regeling houdt in dat deze leerlingen de helft van de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer van de school krijgen vergoed, gedurende de maanden november, december, januari en februari. De kosten kunnen worden gedeclareerd door onderstaand declaratieformulier te downloaden en in te vullen en samen met een kopie van het abonnement en het betalingsbewijs in te leveren bij de administratie van de school. Vergeet niet uw bankrekeningnummer in te vullen.

Declaratieformulier