Missie, visie en waarden

Home | Over Het Perron | Missie, visie en waarden

Missie, visie en waarden

 

Het Perron bereidt leerlingen voor op hun toekomst door levensecht te leren, zowel op school als tijdens stages bij bedrijven en instellingen. Door dicht bij de praktijk van de werkvloer te blijven, is de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein en optimaliseert Het Perron de kansen voor leerlingen op een baan. Met een opleiding aan Het Perron is je toekomst verzekerd!
Het Perron is een christelijke scholengemeenschap en staat open voor iedereen. Van de leerlingen en ouders verwachten wij dat zij het christelijk karakter van onze school respecteren.

 

Missie

Leren en werken in een levensechte en mensgerichte omgeving met ruimte voor ori├źntatie, kennis, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling.

 

Visie

Het Perron is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo2 met een christelijke identiteit, waar leerlingen worden begeleid naar zelfstandige, verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de samenleving.

 

Waarden

Veiligheid, respect, samenwerken en saamhorigheid.

 

Grondslag

Het Perron is een christelijke scholengemeenschap. Ons onderwijs is in lijn met de grondslag van COG geïnspireerd door de bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden; zoals respectvol met elkaar omgaan, rechtvaardigheid, vertrouwen en willen luisteren naar andersdenkenden. De school staat open voor iedereen. Van de leerlingen en de ouders verwachten wij dat zij het christelijke karakter van onze school respecteren.