Leefbare en gezonde school

Home | Over Het Perron | Leefbare en gezonde school

Leefbare en gezonde school

 

Leefbare school

Op Het Perron gaan we met respect met elkaar om. We streven ernaar dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt.

Naast de gangbare fatsoensregels houden wij ons aan afspraken over aanwezig zijn, op tijd komen, gedrag in de klas, huiswerk maken, werk inleveren, gemiste lessen inhalen, enz. Wie zich niet aan die regels houdt, wordt daarop aangesproken.

Aan de hand van de gedragscode zorgen we met elkaar voor een veilig leef- en leerklimaat voor iedereen.

De volgende regels liggen hieraan ten grondslag:

  • accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn en wees vriendelijk naar elkaar
  • gebruik geen agressie of geweld tegen anderen en scheld niet
  • respecteer de eigendommen van anderen
  • houd de school schoon, rustig en veilig

Gezonde school

Het Perron heeft de Schoolkantineschaal 2015 van het Voedingscentrum gekregen. Dit houdt in dat het aanbod in de schoolkantine voor minimaal 75% bestaat uit producten uit de Schijf van Vijf.

Het Perron vindt het belangrijk dat leerlingen kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine.