Leefbare en gezonde school

Home | Over Het Perron | Leefbare en gezonde school

Leefbare en gezonde school

 

Leefbare school

Op Het Perron gaan we met respect met elkaar om. We streven ernaar dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt.

Naast de gangbare fatsoensregels houden wij ons aan afspraken over aanwezig zijn, op tijd komen, gedrag in de klas, huiswerk maken, werk inleveren, gemiste lessen inhalen, enz. Wie zich niet aan die regels houdt, wordt daarop aangesproken.

De volgende hoofdregels gelden voor iedereen op Het Perron (leerlingen, studenten en medewerkers)

Respecteer elkaar
Niet pesten of ruziemaken, van elkaars spullen afblijven, niet discrimineren, houd je aan afspraken, wees beleefd.

Respecteer jezelf
Geen grof taalgebruik, geen gebruik van drugs, wapens of alcohol, op tijd komen, niet spijbelen.

Respecteer je omgeving
Geen rommel maken in en om het gebouw, niets kapot maken.

Wees vriendelijk voor elkaar
Help elkaar, wees vriendelijk en gastvrij.

 

Gezonde school

Het Perron heeft de Schoolkantineschaal 2015 van het Voedingscentrum gekregen. Dit houdt in dat het aanbod in de schoolkantine voor minimaal 75% bestaat uit producten uit de Schijf van Vijf.

Het Perron vindt het belangrijk dat leerlingen kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine.