Over Het Perron

Home | Over Het Perron

Organisatie
Het Perron valt bestuurlijk onder de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Het College van Bestuur houdt toezicht op hoofdlijnen van beleid en uitvoering.

Ontdek meer

Missie, visie en waarden
Door dicht bij de praktijk van de werkvloer te blijven, is de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein en optimaliseert Het Perron de kansen voor leerlingen op een baan. Met een opleiding aan Het Perron is je toekomst verzekerd!

Ontdek meer

Leefbare en gezonde school
Op Het Perron gaan we met respect met elkaar om. We streven ernaar dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt.

Ontdek meer

Medezeggenschapsraad
Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel docenten, leerlingen als ouders vertegenwoordigd zijn.

Ontdek meer

 

Jaarverslag
In het jaarverslag laten wij u in woord en beeld zien waar onze school voor staat, wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze plannen zijn voor het komende jaar.

Ontdek meer

Resultaten
Het Perron vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Vensters voor Verantwoording.

Ontdek meer

Vacatures en stages
Kijk hier voor meer informatie over ons vacatureoverzicht en de stage mogelijkheden.

Ontdek meer