Zorg en Welzijn

Home | Onderwijs | VMBO | Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

 

Bij het profiel Zorg en Welzijn gaat het om het werken met en voor mensen.

Binnen het profiel Zorg en Welzijn staat de lichamelijk-, geestelijke- en sociale gezondheidstoestand van mensen in verschillende situaties centraal. Je leert rekening te houden met de individuele wensen en behoeften (cultuur, levensfase, mogelijkheden) van de mens en de omgeving waarin deze leeft. Het graag met mensen om willen gaan, klaar willen staan voor een ander is binnen Zorg en Welzijn waar het om gaat. Het is ook belangrijk dat je, je handen uit de mouwen wilt steken en dat je beschikt over een dosis doorzettingsvermogen.

Sociale vaardigheden en een cliëntgerichte houding staan centraal bij de werkzaamheden in de sector Zorg en Welzijn en zijn daarmee een belangrijk onderdeel van elke profielmodule.

Het profiel Zorg en Welzijn bestaat uit vier modulen:

Mens en Gezondheid
Bij Mens en Gezondheid leer je wat een gezonde voeding en leefstijl is in diverse levensfase en voor verschillende doelgroepen.

Mens en Omgeving
Je leert bij Mens en Omgeving je representatief te presenteren en te zorgen voor een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving.

Mens en Zorg
Bij Mens en Zorg leer je eenvoudige verzorgende- en ondersteunende handelingen te verrichten bij diverse doelgroepen. Je maakt kennis met de moderne technologie in de zorg.

Mens en Activiteit
Bij Mens en Activiteit gaat het om het kunnen organiseren van diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsfase en doelgroepen.

Naast de vaste modulen die behoren bij het profiel Zorg en Welzijn kies je voor één van de vier uitstroomprofielen:

  • Uitstroomprofiel Zorg en Welzijn : verbreden van je kennis in Verzorging, Zorg, (Re-) Creatieve activiteiten.
  • Uitstroomprofiel Veiligheid en Sport: verbreding van je kennis in Beveiliging en Veiligheid, Sport en Bewegen, EHBO
  • Uitstroomprofiel Uiterlijke Verzorging: verbreding van je kennis  in Haar-, Huid-, Hand-, Voet verzorging
  • Uitstroomprofiel Horeca: waarbij je bezig gaat met Grootkeuken-  en Restaurant activiteiten

Voor alle uitstroomprofielen geldt dat  je tijdens diverse ervaringsleermomenten en stages de mogelijkheid krijgt om te ervaren hoe het is om te werken in het beroep van je keuze, of om meer te weten te komen over een beroep waar je nieuwsgierig naar bent.