Algemeen

Home | Onderwijs | Algemeen

Algemeen

 

Het Perron is een school voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo niveau 2. Het Perron is dé school voor beroepsonderwijs in Veenendaal. Het Perron is gehuisvest in een nieuw, modern schoolgebouw met alle mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Je wordt hier goed voorbereid op je toekomst.
Het Perron biedt binnen het VMBO de volgende leerwegen aan:

  • TL+ (Gemengde/Theoretische Leerweg)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

In alle leerwegen is leerwegondersteuning (LWOO) mogelijk. Het LWOO is bedoeld voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze extra zorg nodig hebben om een diploma te behalen voor één van de leerwegen. Het is dus zelf geen leerweg. Leerlingen die eventueel voor LWOO in aanmerking komen, worden getest. De resultaten, samen met het onderwijskundig rapport van de basisschool, worden voorgelegd aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die beslist over toelating tot het LWOO.

Het Perron brengt je praktisch overal

Het Perron bereidt je voor op je toekomst door levensecht en praktisch te leren, zowel op school als tijdens stages bij bedrijven en instellingen. Leren door doen betekent dat je veel leert én doet tijdens de praktijklessen.

Ieder schooljaar is er veel te doen tijdens de Projectweken, Vakkanjer-wedstrijden en iedere week in ons schoolrestaurant.

Laptop

Het Perron is een digitale school. Alle leerlingen hebben een laptop. De laptop gebruik je, naast je boeken, tijdens de lessen en thuis voor je schoolwerk.

Bekijk hier de film over Het Perron: