Ik zit op het VO

Home | Nieuwe leerling | Ik zit op het VO

Ik zit op het VO

 

Leerlingen die één of meer jaren op een andere school voortgezet onderwijs gevolgd hebben, kunnen op advies van de toelatingscommissie worden toegelaten op onze school.

Voor hogere leerjaren kan een leerling rechtstreeks aangemeld worden via het inschrijfformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met de betreffende afdelingsleider.