Ik zit in groep 8!

Home | Nieuwe leerling | Ik zit in groep 8!

Ik zit in groep 8!

 

In groep 8 krijg je van de basisschool een advies over welk niveau middelbaar onderwijs je kunt volgen. Is jouw advies VMBO dan is Het Perron dé school voor jou. Wij hebben de volgende leerwegen:

  • TL+ (theoretische of gemengde leerweg)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

Ook kan je op Het Perron terecht voor Praktijkonderwijs.

Om toegelaten te kunnen worden tot het eerste leerjaar van Het Perron moet je voor de aanvang van het schooljaar worden aangemeld. Dit kan via het online inschrijfformulier. Inschrijven kan tussen maandag 14 maart 2022 8.00 uur en maandag 28 maart 2022 8.00 uur.

Met de gegevens, het advies van de toeleverende school en de resultaten van de aanmeldingstest kan je worden toegelaten tot het eerste jaar. De toelatingscommissie van Het Perron bepaalt in welke leerweg je wordt geplaatst (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en of leerwegondersteuning gewenst is. Je ouders en de basisschool krijgen hiervan tijdig bericht. Meestal regelt de basisschool de aanmelding.

In bepaalde gevallen of wanneer je van buiten de regio komt, kan aanmelden ook rechtstreeks. Je ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de afdelingsleider van leerjaar 1, de heer H. (Henk) van der Horst