Informatie over het coronavirus

Home | Informatie over het coronavirus

 

 

Bereikbaarheid Het Perron

Na de zomervakantie is Het Perron weer te bereiken tijdens de normale openingstijden.

Wij vragen ouders, leerlingen en studenten met vragen over het onderwijs contact op te nemen via de mail met de betreffende mentor, docent of SLB-er. Is het mailadres niet bekend, vraag dit dan op via info@hetperron.nl

Alle medewerkers zijn via hun mail bereikbaar. Met betrekking tot het ‘leren op afstand’ loopt dit via mentoren en vakdocenten.

Als daar aanleiding toe is zullen wij vanuit het management met ouders communiceren. Alle per mail verstuurde brieven zijn hieronder terug te lezen:

 

Informatie voor leerlingen

16 maart 2020:
Brief ouders en leerlingen m.b.t. komende 3 weken Deze brief bevat ook een tijdschema voor het zo nodig ophalen van noodzakelijke schoolspullen.

18 maart 2020: Brief leerlingen m.b.t. voortgang. Deze brief bevat informatie over bereikbaarheid van docenten en wat je moet doen als je problemen hebt met je laptop.

24 maart 2020: Brief leerlingen m.b.t. voortgang en examens

29 maart 2020: Brief eindexamenleerlingen

8 april 2020: Brief eindexamenleerlingen m.b.t. afnemen toetsen en schoolexamens

8 april 2020: Inhaalprogramma voor examenleerlingen die voor 16 maart toetsen gemist hebben

24 april 2020: Brief ouders en leerlingen leerjaar 3

24 april 2020: Brief ouders en leerlingen leerjaar 4

20 mei 2020: Brief leerlingen onderbouw m.b.t. school m.i.v. 2 juni

20 mei 2020: Brief leerlingen klas 3 m.b.t. school m.i.v. 2 juni

20 mei 2020: Brief leerlingen Praktijkonderwijs m.b.t. school m.i.v. 2 juni

27 augustus 2020: Brief leerlingen en ouders m.b.t. start schooljaar

15 september 2020: brief m.b.t. niet doorgaan werkweek

 

Informatie voor ouders

Verzonden informatie brieven:

15 maart 2020: Brief ouders m.b.t. sluiten school t/m 6 april

16 maart 2020: Brief ouders en leerlingen m.b.t. komende 3 weken

18 maart 2020: Brief ouders m.b.t. voortgang

24 maart 2020: Brief ouders m.b.t. voortgang en examens

1 april 2020: Brief ouders m.b.t. sluiting tot meivakantie

8 april 2020: Brief ouders eindexamenleerlingen

23 april 2020: Brief ouders alle leerjaren behalve examenklassen

24 april 2020: Brief ouders en leerlingen leerjaar 3

24 april 2020: Brief ouders en leerlingen leerjaar 4

5 juni 2020: Document Betreft de overgang van leerlingen naar schooljaar 2020-2021

27 augustus 2020: Brief leerlingen en ouders m.b.t. start schooljaar

15 september 2020: brief m.b.t. niet doorgaan werkweek

 

Algemeen

Vraag en antwoord over het coronavirus

Van de GGD ontvingen wij het volgende bericht:

Vaccinaties meningokokken uitgesteld

Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden. 

De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak. 

Voor informatie kijk op www.ggdru.nl

Voor jongeren die wonen buiten de provincie Utrecht of in gemeente Utrecht, kijk op de website van je eigen GGD voor verdere informatie.